Genealogie Snoek-1

Family Member

Stamboom Familie Snoek/Snoeck

Deze familie is oorspronkelijk afkomstig uit Eemnes, circa 1650. Eemnes bestond uit een tweetal dorpen, Eemnes Binnen en Eemnes Buiten. In 1811 werden deze twee dorpjes samengevoegd.
De familie is van oorsprong Katholiek. Na de beeldenstorm werd het telkens moeilijker voor de katholieken om hun doop en huwelijksdiensten in Eemnes te houden. Vaak werd uitgeweken naar omringende dorpen, zoals Laren, Baarn en Hilversum. Tot circa 1850 bleef men in Eemnes en omgeving wonen, daarna waaierde een gedeelte van de familie uit.
Het grootste gedeelte bleef tot op heden wonen in deze omgeving, zoals Mijdrecht en Abcoude.
De voornaamste bronnen van inkomsten waren de veeteelt en het spinnen.

In de loop van de komende tijd, zal ik meer achtergrond informatie publiceren.
Om privacyredenen is informatie van nog levende personen niet weergegeven

Heeft u meer stamboom informatie voor mij, dan stel ik het op prijs indien u mij benadert.

email: hans-snoek@outlook.com

---------------------------------------------------------------------------

This family originated from Eemnes, around 1650. Eemnes consisted of two villages, Eemnes Binnen and Eemnes Buiten. In 1811 these two villages were merged.
The family is originally Catholic. After the Iconoclastic Fury, it became increasingly difficult for Catholics to hold their baptisms and wedding services in Eemnes. Often people turned to surrounding villages, such as Laren, Baarn and Hilversum. Until around 1850 people continued to live in Eemnes and the surrounding area, after a part of the family spreaded out.
The majority of them continued to live in this area, such as Mijdrecht and Abcoude.
The main sources of income were cattle breeding and spinning.

In the near future, I will publish some more background information.
For privacy reasons, information of persons who are still alive is not shown.

If you have more information regarding the tree for me, I would appreciate it if you approach me.

email: hans-snoek@outlook.com